VEB

De VEB is een sociaal economisch organisatie die haar leden vertegenwoordigt bij diverse overlegorganen waaronder Minsterie van Verkeer en Waterstaat, havenoverleg in Rotterdam en Amsterdam enz.. De V.E.B. vertegenwoordigt eigenaren van motorschepen, duwboten, duwbakken en koppelverbanden, met een gezamenlijk laadvermogen van  ruim 200.000 ton. Jaarlijks worden er twee ledenvergaderingen gehouden waarbij de leden geïnformeerd worden over het reilen en zeilen van de vereniging.
Medio mei ontvangt u van ons een uitnodiging voor de ledenvergadering.

De jaarlijkse kosten van het lidmaatschap bedragen EUR 400,00 + EUR 0,04 per ton laadvermogen.

Wij zijn ervan overtuigd voor u een goede vertegenwoordiger in de binnenvaart te kunnen zijn.

VEB
Postbus 4204
2980GE Ridderkerk

T: 0180-464964
F: 0180-464986
E: info@veb
ondernemers.nl