Activiteiten

De VEB vertegenwoordigt de particuliere binnenvaartondernemers.

De VEB is voor particuliere binnenvaart ondernemers dè belangenvereniging onafhankelijk van verladers en bevrachters in Nederland.

Activiteiten van de VEB (v/h D.V.), door de jaren heen:

1989             - Oprichting DV en vaststelling statuten.

'89 – heden    - Belangenbehartiging binnenlands kolenvervoer.

'90 - '93        - Ligplaatsen, vrij van havengeld, bij Bergsche Veld, ADM haven Amsterdam, Brienenoord en Strekdam.

1992             - Oprichting Bureau Milieutransporten Binnenvaart, 3.3 mln. ton lading toegevoegd aan binnenvaart.

1994             - In banen leiden van Milieuproblematiek, o.a. opstelling Praktijkrichtlijn Restladingen.

1996             - Realisatie duwboten steiger Waalhaven.

1997             - 6 x 6 ligplaatsen voor bakken, boten en containerschepen in Houthaven te Amsterdam.

1997             - Auto afzetplaats voor tankschepen in Adenhaven Amsterdam.

1997             - Alternatief bedongen voor verloren plaatsen in de Westhaven, drie rijen afmeerpalen gerealiseerd in Hornhaven te Amsterdam.

1997 dec.     - Presentatie Plan DV-2000 tijdens ledenvergadering.

1998            - Verbreding van doelstelling D.V., naar ook motorschepen en koppelverbanden.

1998            - Presentatie Subsidieregelingen, specifiek voor de binnenvaart.

1999            - Naamsverandering DV in Vereniging Europese Binnenvaartondernemers (VEB).

1999            - Start proefperiode vrij van havengeld koppelen en ontkoppelen van duwverbanden in havengebied Amsterdam.

1999            - 1 Personeelslid minder op duwboten/koppelverbanden, bij technische aanpassing.

1999            - Organiseren contract met veiligheidsadviseur, uitsluitend voor leden VEB.

2000            - Periodiek treffen met Euro Parlementariërs, o.a. studie dagen en conferenties.De VEB heeft zelfstandig zitting en stemrecht in;

- Deelorgaan Binnenvaart, overleg orgaan met het Ministerie van Verkeer & Waterstaat;

- W.B.R., overleg met Rotterdams havenbedrijf;

- W.B.A., overleg met Amsterdams havenbedrijf;

- Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB), overleg m.b.t. problematiek scheepsgebondenafval;

- Platform Milieubeleid Binnenvaart, overleg milieubeleid binnenvaart;

Belangen waar we ons als vereniging voor inzetten zijn op de wat kortere termijn onder andere;

- zoveel mogelijk gelijke concurrentie verhoudingen tussen binnenvaart, wegvervoer, spoor en kustvaart.

- Wakende milieu bijdragen, uitstoot NOx, CO2, eerlijke vergelijking bewaken.

- Hoge organisatiegraad wegvervoerders met zeer effectieve lobby. Een minderheid van de varende vervoerders is aangesloten bij een belangenvereniging.

- problematiek rond EG en niet EG personeelsleden.

- Duidelijkheid in regeling die de exploitatie betreffen, (oud voor nieuw regeling).
VEB
Postbus 4204
2980GE Ridderkerk

T: 0180-464964
F: 0180-464986
E: info@veb
ondernemers.nl